OAK sayti » Материалы за 19.11.2018
 
19 noy 2018

Гасанбеков Владимир Креминальдовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Спорт фалсафаси генезиси, моҳияти ва аҳамиятининг ижтимоий-фалсафий таҳлили», 09.00.04–Ижтимоий фалсафа ва 09.00.03–Фалсафа тарихи (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Fal1.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Ғ.01.05.

Расмий оппонентлар: фалсафа фанлари доктори, профессор Саифназаров Исмоил Саифназарович, фалсафа фанлари доктори профессор Абилов Урол Муродович

Етакчи ташкилот: Низомий номидаги Тошкент Давлат Педагогика университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

19 noy 2018

Нуритдинов Нуриддин Анварходжаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Сурункали юрак етишмовчилиги бор беморларда чап қоринчанинг диастолик дисфункцияси (нейрогуморал аспектлари ва коррекциялаш йўллари)», 14.00.06–Кардиология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/Tib469.

Илмий раҳбар: Камилова Умида Кабировна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган терапия ва тиббий реабилитация илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Республика ихтисослаштирилган кардиология илмий-амалий тиббиёт маркази DSc.26.04.2018.Tib.64.01.

Расмий оппонентлар: Абдуллаев Тимур Атаназарович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ярмухамедова Гульнора Хабибовна, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Белоруссия давлат тиббиёт университети (Беларус Республикаси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...