OAK sayti » Материалы за 13.11.2018
 
13 noy 2018

Махмудова Зулфия Примкуловнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси хақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Ўпка сили билан касалланган беморларда специфик спондилитнинг ривожланиши хавф омилларини аниқлаш ва уларни прогнозлаш”, 14.00.26–Фтизиатрия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/Tib690.

Илмий раҳбар: Тилляшайхов Мирзагалеб Негматович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса: Республика ихтисослаштирилган фтизиатрия ва пульмонология илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси DSc.27.06.2017.Tib.30.01.

Расмий оппонетлар: Содиқов Абдувахид Содиқович,тиббиёт фанлари доктори, профессор; Рашидов Зафар Рахматуллаевич,тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

13 noy 2018

Нарзуллаев Нуриддин Умаровичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «ОИВ инфекцияси билан зарарланган болаларда ЛОР касалликларининг клиник-иммунологик хусусиятлари», 14.00.04–Оториноларингология ва 14.00.36–Аллергология ва иммунология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Tib39.

Илмий маслаҳатчилар: Хасанов Саидакрам Аскарович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Гариб Виктория Фирузовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат стоматология институти, DSc.28.12.2017.Tib.59.01.

Расмий оппонентлар: Лопатин Андрей Станиславович, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия); Шамсиев Джахонгир Фазлитдинович, тиббиёт фанлари доктори; Залялиева Марьям Валиахмедовна, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: И.П.Павлов номидаги Биринчи Санкт-Петербург давлат тиббиёт университети (Россия).

Диссертациянинг йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

13 noy 2018

Абдуллаева Дилафруз Гайратовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Овқат аллергияси профилактикаси ва маҳаллий озиқ-овқат маҳсулотларининг сенсибилизация хусусиятлари асосида беморларни парҳез даволашни гигиеник асослаш», 14.00.07–Гигиена ва 14.00.36–Аллергология ва иммунология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Tib201.

Илмий раҳбарлар: Худайберганов Анатотлий Сагатбаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор, Назаров Азадбек Ахмедович тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06. 2017.Tib.30.03.

Расмий оппонентлар: Хамракулова Муқаддасхон Аскаровна, тиббиёт фанлари доктори, Исмаилова Адолат Абдурахимовна, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

13 noy 2018

Худойбердиева Назора Шарофовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Иссиклик алмашинишни жадаллаштириш мақсадида дисперс системаларни қўллашнинг самарадорлигини тадқиқ қилиш», 02.00.16–Кимё технологияси ва озиқ-овқат ишлаб чиқариш жараёнлари ва аппаратлари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.PhD/Т849.

Илмий раҳбар: Бахронов Хошим Шойимович техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Навоий давлат кончилик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Нурмухамедов Ҳабибулла Сагдуллаевич, техника фанлари доктори, профессор; Хурмаматов Абдугоффор Мирзабдуллаевич, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 noy 2018

Касимова Шахзодахон Рамизидиновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Нурота тоғларининг олтин маъданлашувини статистик металлогеник баҳолаш», 04.00.02–Қаттиқ фойдали қазилма конларининг геологияси, уларни қидириш ва разведка қилиш. Металлогения ва геокимё (геология-минералогия фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.4.PhD/GM27.

Илмий раҳбар: Садикова Лола Ренатовна, геология-минералогия фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Геология ва геофизика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Минерал ресурслар институти, Геология ва геофизика институти, Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти, Сейсмология институти, Ўзбекистон Миллий университети ва Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.GM.40.01.

Расмий оппонентлар: Исаходжаев Бахтиёр Абдукаримович, геология-минералогия фанлари доктори, профессор; Нурходжаев Анварбек Караходжаевич, геология-минералогия фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: «Уранкамёбметгеология» ДУК.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 noy 2018

Назаров Азизбек Улугбековичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тугаб бораётган газконденсат-нефть конларида яратиладиган ер ости газ сақлаш омбори циклик эксплуатацияси тизимларини лойиҳалаштиришни такомиллаштириш ва оптималлаштириш (Газли ва Хўжобод ер ости газ сақлаш омбори мисолида)», 04.00.13–Нефть ва газ конларини ўзлаштириш ҳамда ишлатиш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.DSc/T206.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Нефть ва газ конлари геологияси ҳамда қидируви институти, Ўзбекистон нефть-газ саноати илмий-тадқиқот ва лойиҳалаш институти, Тошкент давлат техника университети, Россия давлат нефть ва газ университетининг Тошкент шаҳридаги филиали, DSc.27.06.2017.GM/Т.41.01.

Расмий оппонентлар: Михайловский Александр Артёмович, техника фанлари доктори; Алимов Исмоил Алимович, техника фанлари доктори, профессор; Закиров Аъзамжон Алимжанович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: «Ўзнефтгазқазибчиқариш» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 noy 2018

Усманова Хулкар Асадуллаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кўп функцияли автоматлаштирилган ўта юқори частотали пахта материаллари нам ўлчагичининг метрологик таъминотини текшириш ва ишлаб чиқиш», 05.03.01–Асбоблар. Ўлчаш ва назорат қилиш усуллари (тармоқлар бўйича) (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/Т753.

Илмий раҳбар: Исматуллаев Патхулла  Рахматович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.Т.03.02.

Расмий оппонентлар: Абдувалиев Абдуқаххор Абдулхаиевич, техника фанлари доктори, профессор; Ўлжаев Эркин, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: «Пахтасаноат илмий маркази» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...