OAK sayti » Материалы за 09.11.2018
 
09 noy 2018

Мирзакаримова Муяссархон Мўминовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): «Миллий иқтисодиётда бандлик таркибини такомиллаштиришнинг илмий-назарий жиҳатлари», 08.00.01–Иқтисодиёт назарияси (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.DSc/Iqt141.

Илмий маслаҳатчи:Абулқосимов Ҳасан Пирназарович, иқтисод фанлари доктори, профессор

Диссертация  бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.30.05.2018.I.01.11.

Расмий оппонентлар: Абдураҳмонов Қаландар Ходжаевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, академик;  Жўраев Тошболта Тўхтаевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Ҳасанов Рустам Раббимович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Самарқанд давлат университети.     

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

09 noy 2018

Арабов Нурали Ураловичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи):  «Ўзбекистон Республикасида меҳнат бозори инфратузилмасини ривожлантириш самарадорлигини ошириш», 08.00.10–Демография. Меҳнат иқтисодиёти (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:B2017.1.DSc/Iqt25.

Илмий маслаҳатчи: Холмўминов Шайзоқ Рахматович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.28.12.2017.I.16.02.

Расмий оппонентлар: Махмудов Носир Махмудович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Сотиволдиев Абдулазиз Абдумуминович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Рахимова Дилфуза Нигматовна, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

09 noy 2018

Шарипова Ирода Пулатовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тошкент шаҳрида юқори онкоген хавфга эга папилломавирусли инфекциянинг эпидемиологик хусусиятлари ва профилактикаси», 14.00.30–Эпидемиология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Tib319.

Илмий раҳбар: Мустафаев Хайрулла Муртазаевич, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Вирусология илмий-текшириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.01.

Расмий оппонентлар: Миртазаев Амантурди, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Максудова Дилноза Саидкамаловна, тиббиёт фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

09 noy 2018

Курбанов Ботиржон Журабаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистонда ОИВ-инфекцияси профилактикаси тадбирларини такомиллаштиришда касаллик юққан муддатини аниқлашнинг ўрни ва аҳамияти», 14.00.30–Эпидемиология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Tib443.

Илмий раҳбар: Атабеков Нурмат Сатиниязович, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ОИТСга қарши кураш  маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.01.

Расмий оппонентлар: Маматқулов Иброҳим Хомидович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Байжанов Аллаберган Кадирович, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Вирусология илмий-текшириш институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик. ...

09 noy 2018

Ядгарова Гулнора Садритдиновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Табиий ва сунъий озиқланишда бўлган болалар боши ва юз-жағ соҳаси морфометрик тавсифи», 14.00.02–Морфология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Tib239.

Илмий раҳбар: Тешаев Шухрат Жумаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.03.

Расмий оппонентлар: Миршарапов Уткир Миршарапович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ахмедов Шавкат Махмудович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарканд давлат тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик. ...

09 noy 2018

Норова Мавжуда Баходуровнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қандли диабет билан оғриган болаларнинг бош ва юз-жағ соҳалари антропометрик кўрсаткичларининг солиштирма таҳлили», 14.00.02–Морфология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Tib301.

Илмий раҳбар: Тешаев Шухрат Жумаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.03.

Расмий оппонентлар: Тухтаев Қодир Рахимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Орипов Фирдавс Суръатович, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик. ...

09 noy 2018

Севинов Жасур Усмоновичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Идентификацион ёндашув мезонлари асосида технологик объектларни адаптив бошқариш системаларини синтезлаш усуллари ва алгоритмлари», 05.01.08–Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришларни автоматлаштириш ва бошқариш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.DSc/T141.

Илмий маслаҳатчи: Игамбердиев Хусан Закирович, техника фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.Т.03.02.

Расмий оппонентлар: Марахимов Авазжон Рахимович, техника фанлари доктори, профессор; Назаров Улугбек Султанович, техника фанлари доктори, профессор; Абдукадыров Абдузариф Абдурауфович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: «Ximavtomatika» МЧЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

09 noy 2018

Эргашев Фарҳод Арифжанович фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Мураккаб технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришларнинг такомиллаштирилган бошқаруви», 05.01.08–Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришларни автоматлаштириш ва бошқариш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/T66.

Илмий раҳбар: Юсупбеков Нодирбек Рустамбекович, техника фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.Т.03.02.

Расмий оппонентлар: Бекмуратов Тулкун Файзиевич, техника фанлари доктори, профессор, академик; Абдурахманова Юлдуз Мухторхаджаевна, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: «Ximavtomatika» МЧЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

09 noy 2018

Давлатов Ойбек Ғаниевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Талабаларда ахборот хавфсизлигини таъминлаш компетентлигини тарихий-маданий мерос воситасида ривожлантириш», 13.00.02–Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (тарих) (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Ped173.

Илмий раҳбари: Маврулов Абдухалил Абдулхаевич, тарих фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети, DSc.27.06.2017.Ped.26.01.

Расмий оппонентлар: Мардонов Шукрулло Кулдашевич, педагогика фанлари доктори, профессор; Ходжаев Бегзод Худойбердиевич, педагогика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Гулистон давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.

09 noy 2018

Рахимов Ҳасан Абдусаитовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Меҳмонхона хўжаликларида самарадорликни баҳолаш ва таҳлил қилишни такомиллаштириш”, 08.00.05–Хизмат кўрсатиш тармоқлари иқтисодиёти (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Iqt102.  

Илмий раҳбар: Пардаев Олим Мамаюнусович, иқтисодиёт фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, DSс.27.06.2017.I.18.01.

Расмий оппонентлар:Эргашев Рахматулло Хидирович,иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Тўйчиев Алишер Жўраевич,иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

>> <<