OAK sayti » Материалы за 08.11.2018
 
08 noy 2018

Тўйчиева Гулхумор Умматалиевнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Ислом даври шеъриятида аруз тизими ва унинг эволюцион тараққиёти”, 24.00.04–Мумтоз шарқ адабиёти ва манбашунослиги ихтисослиги (филология).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.3.DSc/Fil144

Илмий маслаҳатчиИбрагимов Нематула, академик, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон халқаро ислом академияси

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон халқаро ислом академияси, DSc.26.04.2018.Isl.Tar/F/Fil.57.01

Расмий оппонентлар: Ҳасанов Саидбек, филология фанлари доктори, профессор, Болтабоев Ҳамидулла, филология фанлари доктори, профессор; Сирожиддинов Шухрат, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

08 noy 2018

Абдухалилова Гулнора Кудратуллаевнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Бактериал ичак инфекциялари қўзғатувчиларининг фенотипик ва генотипик тавсифи ҳамда уларнинг дориларга чидамлилиги ривожланишида аҳамияти», 03.00.04–Микробиология ва вирусология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Tib17.

Илмий маслаҳатчи: Ахмедова Мубарахон Джалиловна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Эпидемиология, микробиология ва юқумли касалликлар илмий-текшириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.01.

Расмий оппонентлар: Нуралиев Неккадам Абдуллаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Нурузова Зухра Абдикадировна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Қодирова Дилбар Абдуллаевна, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Федерал давлат бюджет ташкилоти «Федерал тиббий-биологик агентлигининг  болалар илмий-клиник юқумли касалликлари маркази» (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик. ...