OAK sayti » Материалы за 05.11.2018
 
05 noy 2018

Аллаяров Шамсиддин Амануллаевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи):  «Аграр сиёсатни амалга ошириш механизмини такомиллаштириш», 08.00.01–«Иқтисодиёт назарияси», 08.00.04–Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти (иқтисодиёт фанлари). 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.DSc/Iqt94.

Илмий маслаҳатчи: Набиев Элшод Ғаниевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Юсупов Эркин Джўраевич, иқтисодиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса:  Тошкент давлат аграр университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент молия институти ҳузуридаги бир марталик илмий кенгаш, DSc.27.06.2017.I.17.01.

Расмий оппонентлар: Шодмонов Шерқул Шодмонович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор;  Хушматов Норқул Сатторович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Расулов Тўлқин Саъдуллаевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти.                       

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

05 noy 2018

Исмаилов Алишер Файзиевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Академик лицейларда тарих фанини ўқитишнинг инновацион технологияларини такомиллаштириш», 13.00.02–Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (тарих) (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/Ped383.

Илмий раҳбар: Исмаилова Жаннат Хамидовна, тарих фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети, DSc.27.06.2017.Ped.26.01.

Расмий оппонентлар: Ибрагимов Холбай Ибрагимович, педагогика фанлари доктори, профессор; Ходжаев Бегзод Худойбердиевич, педагогика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...