OAK sayti » Материалы за 10.10.2018
 
10 okt 2018

Мирзаахмедова Камола Тохировнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Экспериментал гепатит ва ошқозон ярасида Фитин-С ва глицитринатнинг самарадорлиги», 14.00.17–Фармакология ва клиник фармакология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Tib249.

Илмий раҳбар: Аминов Салахитдин Джураевич, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.02.

Расмий оппонентлар: Сыров Владимир Николаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Рахманов Алишер Худойбердиевич, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Андижон давлат тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

10 okt 2018

Усманова Шахноза Эркиновнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ревматоид артритни яллиғланишга қарши ностероид терапиясида гастро- ва нефропатиянинг патогенетик механизмлари ва аниқланган ўзгаришларнинг коррекция йўллари», 14.00.17–Фармакология ва клиник фармакология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақамВ2017.2.DSc/Tib164.

Илмий маслаҳатчи: Хамраев Аброр Асрорович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Тib.30.02.

Расмий оппонентлар: Даминова Лола Турғунпўлатовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Фозилов Абдуқаҳҳор Воҳидович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Каримов Мирвосит Мирвосиқович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот:  Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

10 okt 2018

Рахимов Лазиз Абдуазизовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Бобур даврида Ҳиндистон архитектурасининг ривожланиш анъаналари”, 18.00.01–Архитектура назарияси ва тарихи, архитектура ёдгорликларини таъмирлаш ва тиклаш.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/А4.

Илмий раҳбар: Уралов Ахтам Синдарович, архитектура доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент архитектура-қурилиш институти, DSc.27.06.2017.А.11.02.

Расмий оппонентлар: Юсупова Мавлюда Аминджановна меъморчилик фанлари доктори, профессор; Пўлатов Хайрулло Шомуборакович архитектура номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий Рассомлик ва дизайн институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

10 okt 2018

Шнекеев Жумабай Калимбетовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қорақалпоғистон турар-жойлар архитектурасининг ривожланиш хусусиятлари», 18.00.02–Районлаштириш. Шаҳарсозлик. Қишлоқ турар жойларини режалаштириш. Ландшафт архитектураси. Бино ва иншоотлар архитектураси (архитектура).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/А13.

Илмий раҳбар: Назилов Додо Авазович, архитектура доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент архитектура-қурилиш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент архитектура-қурилиш институти, DSс.27.06.2017.A.11.02.

Расмий оппонентлар: Юсупова Мавлюда Аминжановна, архитектура доктори, профессор; Хожаниязов Гайратдин, тарих фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: "ҚИШЛОҚҚУРИЛИШЛОЙИҲА" МЧЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

10 okt 2018

Хайруллаев Хуршиджон Зайниевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тил ва нутқ бирликларининг иерархик муносабатлари», 10.00.11–Тил назарияси. Амалий ва компьютер лингвистикаси (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:B2017.3.DSc/Fil81.

Илмий маслаҳатчи: Турниёзов Неъмат Қаюмович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат чет тиллар институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, рақами: Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, DSc. 27.06.2017 Fil.19.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Маматов Абди Эшонқулович, филология фанлари доктори, профессор; Муҳамедова Саодат Худойбердиевна, филология фанлари доктори; Ҳакимов Муҳаммадхон Хўжахонович, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Фанлар академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

10 okt 2018

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида 2018 йилнинг 9 ойи якунлари бўйича амалга оширилган ишлар натижалари тўғрисида МАЪЛУМОТ

Ҳажмий кўрсаткичларнинг бажарилиши. OAK Раёсатида жами 1358 (409%, 332) та аттестация иши кўриб чиқилди. 187 (296,8%, 63) нафар талабгор фан доктори илмий даражасида, 571 нафар талабгор фалсафа доктори илмий даражасида, 106 (342%, 31) нафар талабгор профессор, 77 (226,4%, 34) нафар талабгор катта илмий ходим ва 353 (273,6%, 129) нафар талабгор доцент илмий унвонларида тасдиқланди ҳамда 3 та фан доктори, 19 (380%, 5) та фан номзоди ва 18 (1) та PhD дипломи нострификация қилинди. OAK Раёсатида 24 (266,6%, 9) та аттестация ишларига рад жавоби берилди (жами кўрилган ишларга нисбатан 1,7%).

2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили”да амалга оширишга оид Давлат дастурида кўзда тутилган топшириқларнинг бажарилиши.

Давлат дастури доирасидаги тадбирлар ижроси бўйича Олий аттестация комиссияда, жумладан қуйидаги ишлар амалга оширилди:

раҳбариятнинг ойлик иш режаларига мувофиқ Бухоро, Фарғона, Жиззах, Сирдарё, Қашқадарё, Самақанд, Андижон ва Наманган вилоятларида ҳамда Тошкент шаҳрида жойлашган олий таълим муассасаларида фаолият юритаётган тадқиқотчилар ва илмий жамоатчилик билан жойида учрашувлар ва сайёр қабуллар ташкил қилинди. Ўтказилган учрашувларда 1950 нафардан ортиқ киши иштирок этиб, жами 822 та саволга тушунтириш­лар берилди ва сайёр қабулларда 193 нафар тадқиқотчига жойида услубий ёрдам кўрсатилди...