OAK sayti » Материалы за 22.09.2018
 
22 sen 2018

Рустамов Мухаммадсултон Садуллаевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Республика нефтгаз саноати ходимларида кўз касалликлари профилактикасининг илмий асосларини такомиллаштириш», 14.00.07–Гигиена ва 14.00.08–Офтальмология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.DSc/Tib224.

Илмий маслаҳатчи: Хамракулова Мукаддасхон Аскаровна, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Санитария, гигиена ва касб касалликлари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.03.

Расмий оппонентлар: Зарединов Дамир Арифович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Худайберганов Анатолий Сагатбаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Кремкова Елина Витальевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси).

Етакчи ташкилот: Россия Федерацияси «Шимоли-Ғарбий гигиена ва соғлиқни сақлаш илмий маркази» (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

22 sen 2018

Садикова Акида Саттаровнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбек популяциясидаги 1 тур қандли диабетли болалар ва ўсмирларда сурункали буйрак касаллигини эпидемиологик ва фармоко-генетик хусусиятлари», 14.00.03 – Эндокринология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Tib191

Илмий рахбар: Рахимова Гульнара Нишановна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: академик Я.Х. Тўрақулов номидаги Республика ихтисослаштирилган эндокринология илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06. 2017.Tib.30.02.

Расмий оппонентлар: Нажмутдинова Дилором Камардиновна, тиббиёт фанлари доктори, профессор, Турдикулова Шахло Уткуровна, биология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

22 sen 2018

Камалов Тельман Толягановичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қандли диабет билан хасталанган беморларда ҳаёт сифатини ҳисобга олган ҳолда оёқларда яра пайдо бўлиши ва ампутацияларнинг олдини олиш усулларини такомиллаштириш», 14.00.03–Эндокринология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Tib34

Илмий маслахатчи: Исмаилов Сайдиғанихўжа Ибрагимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: академик Я.Х. Тўрақулов номидаги Республика ихтисослаштирилган эндокринология илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06. 2017.Tib.30.02.

Расмий оппонентлар: Рахимова Гулнара Нишановна, тиббиёт фанлари доктори, профессор, Галстян Гагик Радикович, тиббиёт фанлари доктори, профессор, Нажмутдинова Дилором Камардиновна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: А.В. Вишневский номидаги Миллий тиббий тадкикот хирургия маркази (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.