OAK sayti » Материалы за 11.08.2018
 
11 avg 2018

Уринов Ойбекнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Эпидемиологик, даволаш – диагностика ва прогностик параметрларни ўткир коронар  синдроми/ўткир миокард инфаркти бор  беморларда ўрганиш (регистр маълумотларига таяниб)”, 14.00.06–Кардиология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:  B2018.1.PhD/Tib34.

Илмий раҳбар: Мамутов Рефат Шукриевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган кардиология илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами:  Республика ихтисослаштирилган кардиология илмий-амалий тиббиёт маркази, DSc.26.04.2018.Tib.64.01.

Расмий оппонентлар: Нуриллаева Наргиза Мухтархановна, тиббиёт фанлари доктори; Турсунов Хатам Хасанбаевич  тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот:Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.  

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...