OAK sayti » Материалы за 10.07.2018
 
10 iyul 2018

Назарова Мадина Атахановна фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Инглиз тилидаги матнларни ўқишда талабаларни лексик полисемияга ўргатишни такомиллаштириш», 13.00.02–Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (инглиз тили) (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Ped67.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

Илмий раҳбар: Жалолов Жамол Жалолович, педагогика фанлари номзоди, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, DSc.27.06.2017.Ped.27.01.

Расмий оппонетлар: Палуанова Халифа Дарибаевна, филология фанлари доктори, Камалова Малика Низамовна, педагогика фанлари номзоди, доцент

Етакчи ташкилот:Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

10 iyul 2018

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида 2018 йилнинг 1-ярим йиллигида амалга оширилган ишлар натижалари тўғрисида маълумот

Ҳажмий кўрсаткичларнинг бажарилиши: OAK Раёсатида жами 1102 (896%, 123) та аттестация иши кўриб чиқилди. 154 (550%, 28) нафар талабгор фан доктори илмий даражасида, 432нафар талабгор фалсафа доктори илмий даражасида, 98 (653,3%, 15) нафар талабгор профессор, 73 (486,6%, 15) нафар талабгор катта илмий ходим ва 316 (619,6%, 51) нафар талабгор доцент илмий унвонларида тасдиқланди ҳамда 3 та фан доктори, 19 (633,3%, 3) та фан номзоди ва 18 (1) та PhD дипломи нострификация қилинди. OAK Раёсатида 21 (350%, 6) та аттестация ишларига рад жавоби берилди (жами кўрилган ишларга нисбатан 1,9%);

2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили”да амалга оширишга оид Давлат дастурида кўзда тутилган топшириқларнинг бажарилиши.

“Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили”да амалга оширишга оид Давлат дастури доирасидаги тадбирлар ижроси бўйича Олий аттестация комиссияда қуйидаги ишлар амалга оширилди...

10 iyul 2018

Расулев Абдулазиз Каримовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ахборот технологиялари ва хавфсизлиги соҳасидаги жиноятларга қарши курашишнинг жиноят-ҳуқуқий ва криминологик чораларини такомиллаштириш», 12.00.08–Жиноят ҳуқуқи, ҳуқуқбузарликларни олдини олиш. Криминология. Жиноят-ижроия ҳуқуқи (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Yu40.

Илмий маслаҳатчи: Абдурасулова Қумриниса Раимкуловна, юридик фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, DSc.27.06.2017.Yu.25.01.

Расмий оппонентлар: Зуфаров Рустам Ахмедович, юридик фанлар доктори, профессор; Мирзаев Азиз Алишерович, юридик фанлар доктори, доцент; Махкамов Отабек Мухтарович, юридик фанлар доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ҳузуридаги Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...