OAK sayti » Материалы за Iyun 2018 года
 
27 iyun 2018

Махмудов Дилмурод Рахматжоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Сиқилган муҳит ўлчамларини бошқариш йўли билан портлатишда тоғ жинслари массивини майдалаш самарадорлигини ошириш», 04.00.10–Геотехнология (очиқ, ер ости ва қурилиш) (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/T188.

Илмий раҳбар: Умаров Фарходбек Яркулович, техника фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Навоий давлат кончилик институти ва Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.T.06.01.

Расмий оппонентлар: Боровков Юрий Александрович, техника фанлари доктори, профессор; Мислибаев Илхом Туйчибаевич, техника фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: «Ўзбеккўмир» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

27 iyun 2018

Казаков Азиз Нигмановичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Олтин рудали конларни ер ости усулида қазиб олишдаги динамик кўринишда содир бўладиган кон босимини тадқиқ қилиш», 04.00.09–Маркшейдерия (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Т264.

Илмий раҳбар: Саййидқосимов Саййиджаббор Саййидқосимович, техника фанлари номзоди, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Навоий давлат кончилик институти ва Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.T.06.01.

Расмий оппонентлар: Нурпеисова Маржан Байсановна, техника фанлари доктори, профессор; Жўраев Даврон Оқназарович, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: «Ўзбекистон геотехнология ва рангли металлургия илмий-тадқиқот ва қидирув лойиҳалаш институти» ДУК.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

27 iyun 2018

Арустамян Армен Михайловичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қимматбаҳо металларнинг ажралишини оширишни таъминлаб берадиган мис, мис-молибден рудаларини бойитишнинг комплекс технологиясини тадқиқ қилиш, ишлаб чиқиш ва жорий қилиш», 04.00.14–Фойдали қазилмаларни бойитиш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.PhD/Т623.

Илмий раҳбар: Санақулов Қувандиқ, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Навоий давлат кончилик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Навоий давлат кончилик институти ва Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.T.06.01.

Расмий оппонентлар: Юсупходжаев Анвар Абдуллаевич, техника фанлари доктори, профессор; Петухов Олег Федорович, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: “Минерал ресурслар институти” ДК.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

27 iyun 2018

Наимова Рано Шукуровнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Рудали конларни очиқ усулда қазиб олишда техноген ресурсларни бошқариш усуллари», 04.00.10–Геотехнология (очик, ер ости ва курилиш) (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.DSc/Т168.

Илмий маслаҳатчи: Раимжанов Бахадиржан, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Навоий давлат кончилик институти ва Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.T.06.01.

Расмий оппонентлар: Боровков Юрий Александрович, техника фанлари доктори, профессор; Галиев Сейтгали Жолдасович, техника фанлари доктори, профессор; Норов Юнус Джумаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: «Олмалиқ кон-металлургия комбинати» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

27 iyun 2018

Петухов Олег Федоровичнинг диссертация ҳимоясисиз ихтиро патенти асосида фан доктори (DSc) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Уранни қазиб олиш технологиясини такомиллаштириш ва радиацияга қарши экран ҳосил қилиш», 04.00.14–Фойдали қазилмаларни бойитиш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.DSc/T207.

Илмий-тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Навоий давлат кончилик институти.

Илмий маслаҳатчи: Санақулов Қувандиқ, техника фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Навоий давлат кончилик институти ва Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.T.06.01.

«Уранни ер остида танлаб эритмага ўтказиш усули»га берилган ихтиро патентига (№IAP 04442-2009 й.) Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг 2017 йил 24 октябрдаги 02-11/2796-сон хулосаси.

«Фильтрация ва радиацияга қарши экранни барпо этиш усули»га берилган ихтиро патентига (№IAP 04444-2009 й.) Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг 2017 йил 24 октябрдаги 02-11/2797-сон хулосаси.

«Рудали қатламни оксидлаш учун қурилма»га берилган ихтиро патентига (№IAP 04950-2012 й.) Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг 2017 йил 24 октябрдаги 02-11/2799-сон хулосаси...

27 iyun 2018

Рустамов Шерзод Рустамовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Суғориш тизимларидаги марказдан қочма насосларнинг янги конструктив параметрларини  ва ишлаш режимларини  ишлаб чиқиш», 05.09.06– Гидротехника ва мелиорация қурилиши (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.PhD/Т.621.

Илмий раҳбар: Гловацкий Олег Яковлевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, DSc.27.06.2017.T.10.02.

Расмий оппонентлар: Рахимов Шавкат Хударгенович, техника фанлари доктори, профессор; Шакиров Бахтияр Махмудович, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

27 iyun 2018

Аширова Ольга Александровнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қишлоқ сув таъминоти мажмуаларида сув ташиш ва тарқатиш тизимлари ҳисоб усулларини такомиллаштириш», 06.01.02–Мелиорация ва суғорма деҳқончилик, 05.09.04–Сув таъминоти. Канализация. Сув ҳавзаларини муҳофазаловчи қурилиш тизимлари ихтисосликлари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.PhD/T.553.

Илмий раҳбар: Салохиддинов Абдулхаким Темирхўжаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, DSc.27.06.2017.T.10.02 илмий кенгаш асосида бир марталик ИК.

Расмий оппонентлар: Мурадов Рустам Анварович, техника фанлари доктори, профессор; Бўриев Эшмурод Саттарович, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: “UZGIP” МЧЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

25 iyun 2018

Исламов Зиявуддин Садриддиновичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ретинобластоманинг клиник-патогенетик ривожланиши аспектлари, диагностика ва даволаш усулларини такомиллаштириш», 14.00.08–Офтальмология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Tib56.

Илмий маслаҳатчи: Бахритдинова Фазилат Арифовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат стоматология институти, DSc.28.12. 2017.Tib.59.01.

Расмий оппонентлар: Саакян Светлана Владимировна, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси); Бузруков Ботир Тулкунович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Хаджиметов Абдугафур Ахатович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент тиббиёт академияси.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

25 iyun 2018

Анарова Шаҳзода Аманбаевнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Мураккаб конфигурацияли стерженларнинг фазовий юкланиш масалаларининг чизиқли ва геометрик ночизиқли математик моделлари ва ечиш алгоритмлари», 05.01.07–Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/T123.

Илмий маслаҳатчи: Юлдашев Таджимат, техника фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги Ахборот-коммуникация технологиялари илмий-инновацион маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги DSc.27.06.2017.Т.07.01.

Расмий оппонентлар: Усманов Ришат Ниязбекович, техника фанлари доктори, профессор; Хўжаев Исматулло Кушаевич, техника фанлари доктори; Нормуродов Чори Бегалиевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент темир йўл муҳандислари институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

25 iyun 2018

Элов Ботир Болтаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «SMART технологиялар  асосида  ўқув  жараёнини  ташкил  этиш  ва бошқариш», 05.01.10–Ахборот олиш тизимлари ва жараёнлари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/T67.

Илмий раҳбар: Алоев Рахматилло Джураевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, DSc.27.06.2017.Т.07.01 илмий кенгаш асосида бир марталик ИК.

Расмий оппонентлар: Игамбердиев Хусан Зокирович, техника фанлари доктори, профессор, академик; Зайниддинов Хакимжон Насриддинович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<