OAK sayti » Материалы за 23.06.2018
 
23 iyun 2018

Ходжаева Зулфия Шухратовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Эгилувчи темирбетон элементининг табиий иқлим шароитида бетоннинг чизиқсиз деформациясини ҳисобга олган ҳолдаги термозўриқиши», 05.09.01–Қурилиш конструкциялари, бино ва иншоотлар (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Т146.

Илмий раҳбар: Ходжаев Аббас Агзамович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент архитектура-қурилиш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент архитектура-қурилиш институти, DSc.27.06.2017.Т.11.01.

Расмий оппонентлар: Раззоқов Собиржон Жўраевич, техника фанлари доктори, доцент; Шаумаров Немат Бахрамович, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: «Ўзоғирсаноатлойиҳа» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

23 iyun 2018

Муродов Ориф Жумаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Пахтани йирик чиқиндилардан тозалагичнинг тебранувчан пластмассали  колосник конструкциясини ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш», 05.02.03–Технологик машиналар. Роботлар, мехатроника ва робототехника тизимлари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.PhD/Т460.

Илмий раҳбар: Джураев Анвар, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, DSc.27.06.2017.Т.08.01.

Расмий оппонентлар: Мухаммадиев Давлат Мустафаевич, техника фанлари доктори; Хамит Турсунович Ахмедходжаев, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Жиззах политехника институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

23 iyun 2018

Атауллаев Нодиржон Одиловичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Автоном таъминлаш манбаларини назорат ва бошқарув тизимлари учун ўзгармас ток магнитомодуляцион ўзгарткичлари», 05.01.06–Ҳисоблаш техникаси ва бошқарув тизимларининг элементлари ва қурилмалари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/T545.

Илмий раҳбар: Амиров Султон Файзуллаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент темир йўл муҳандислари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.Т.03.02.

Расмий оппонентлар: Абдукаюмов Абдурашид, техника фанлари доктори, профессор; Сафаров Абдурауф Маликович, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: «Илмий-техника маркази»МЧЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

23 iyun 2018

Аббазов Илхом Запировичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Пахтани қайта ишлаш жараёнидан чиқаётган ҳавони тозалашнинг самарали технологиясини яратиш», 05.06.02–Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.4.PhD/T472.

Илмий раҳбар: Ходжиев Муксин Таджиевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, DSc.27.06.2017.Т.08.01.

Расмий оппонентлар: Джураев Анвар Джураевич, техника фанлари доктори, профессор; Сулаймонов Рустам Шенникович, техника фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Наманган муҳандислик-технология институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

23 iyun 2018

Гуляева Гульфия Харисовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Трикотажнинг тузилишини ўзгартириш ва юқори киришимли лайкра ипидан фойдаланиш ҳисобига унинг гигиеник ва шакл сақлаш хусусиятини яхшилаш», 05.06.02–Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/T369.

Илмий раҳбар: Мукимов Мирабзал Мираюбовна, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, DSc.27.06.2017.Т.08.01.

Расмий оппонентлар: Хамраева Сановар Атоевна, техника фанлари доктори, профессор; Петросова Лариса Ивановна, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Наманган муҳандислик-технология институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

23 iyun 2018

Шахобиддинов Алишер Шопатхиддиновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Мегаполис шароитида мобиль алоқа станциялари электромагнит майдони сатҳларининг тақсимот моделлари», 05.04.02–Радиотехника, радионавигация, радиолокация ва телевидение тизимлари ва қурилмалари. Мобиль, тола-оптик алоқа тизимлари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/T83.

Илмий раҳбар: Назаров Абдулазиз Муминович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, DSc.28.12.2017.Т.07.02.

Расмий оппонентлар: Абдуқаюмов Абдурашид, техника фанлари доктори, профессор; Абдуқодиров Алишер Хабибуллаевич, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: «Ўзбектелеком» акциядорлик компанияси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

23 iyun 2018

Орипов Фирдавс Суръатовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ҳомиладорлик даврида пестицид билан заҳарлантирилган қуён авлодлари оч ичаги иммуннонейроэндокрин аппаратларининг морфологияси», 14.00.02–Морфология ва 14.00.35–Болалар хирургияси (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.DSc/Tib264.

Илмий маслаҳатчилар: Деҳқонов Тошпўлат Деҳқонович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Шамсиев Азамат Мухитдинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.03.

Расмий оппонентлар: Азизова Феруза Ҳусановна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Юлдашев Акрам Юлдашевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Эргашев Насриддин Шамсиддинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ижевск давлат тиббиёт академияси (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

23 iyun 2018

Камалова Гульнора Гулямовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «13 дан 23 ёшгача бўлган қизларда бачадон, тухумдонларни ҳайз даврида ва бирламчи, иккиламчи аменореяда ультратовуш анатомияси», 14.00.02–Морфология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Tib16.

Илмий раҳбар: Касымходжаев Ибрагимджан, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.03.

Расмий оппонентлар: Миршарапов Ўткир Миршарапович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ахмедов Шавкат Махмудович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ҳалқаро қозоқ–турк халқаро университети (Қозоғистон Республикаси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...