OAK sayti » Материалы за 22.06.2018
 
22 iyun 2018

Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясида аккредитациядан ўтган оммавий ахборот воситалари вакилларининг рўйхати

Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясида аккредитациядан ўтган

оммавий ахборот воситалари вакилларининг рўйхати

 

ОАВ номи

Лавозими

Ф.И.Ш.

Аккредитация рақами

1.

“Ёшлар овози” газетаси

муҳаррир

Бутунбаева Тумарис Аъзамжоновна

01

2.

“Молодежь Узбекистана” газетаси

мухбир

Имамова Нигина Аскаровна

02

3.

“Маърифат”, “Учитель Узбекистана” газеталари

мухбир

Имаркулов Аброрбек Акбаралиевич

03

4.

“Тил ва адабиёт таълими” журнали

муҳаррир

Холдоров Сардорбек Муродулло ўғли

04

5.

“Ўзбекистон овози” газетаси

бўлим мудири

Остонов Нурулло

05

6.

“Замонавий таълим” газетаси

бош муҳаррир

Абидов Бахадир Казимович

06

7.

“Шарқ машъали” журнали

муҳаррир

Содиқов Қосимжон Пазилович

07

8.

“Фан спортга” журнали

муҳаррир

Жамединова Венера Кулановна

08

22 iyun 2018

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида аккредитациядан ўтказилаётган оммавий ахборот воситалари вакилларини аттестациядан ўтказиш тартиби тўғрисидаги НИЗОМ

1. Мазкур Низом Вазирлар Маҳкамасининг 2006 йил 23 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикаси оммавий ахборот воситалари вакилларини давлат ҳокимияти органлари ҳузурида аккредитация қилиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги №243-сонли қарорига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси ҳузурида аккредитациядан ўтказилаётган тегишли оммавий ахборот воситалари вакилларини аттестациядан ўтказиш тартибини белгилайди.

2. Аттестациядан Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси (ОАК)га аккредитация қилишни сўраб мурожаат этган оммавий ахборот воситаларининг техник ва ижодий ходимлари ўтказилади...

22 iyun 2018

Ёзиева Умида Лутфуллаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Таълим-тарбия жараёнида ўқувчиларни зарарли ахборотлар таҳдидидан ҳимоя қилишнинг такомиллаштирилган технологияси (бошланғич таълим мисолида)», 13.00.01–педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Ped16.

Илмий раҳбар: Шодиев Ризамат Давронович, педагогика фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Нукус давлат педагогика институти, Қорақалпоқ давлат университети, Урганч давлат университети, DSc.28.12.2017.Ped.58.01.

Расмий оппонентлар:Халилов Фахриддин Нуритдинович, педагогика фанлари доктори, профессор; Ходжаев Бегзод Худойбердиевич, педагогика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

22 iyun 2018

Ахмедов Азамат Камиловичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қишлоқ хўжалигида сувни тежовчи инновацион технологиялардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш», 08.00.04–Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.Ph.D/Iqt15.

Илмий раҳбар: Умурзаков Ўктам Пардаевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ва Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.I.10.03.

Расмий оппонентлар: Ғуломов Саидасрор Саидахмедович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Шохўжаева Зебо Сафоевнаиқтисодиёт фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот номи: Қорақалпоқ давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

22 iyun 2018

Абдуллаева Севара Солижановнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Сут йўналишидаги қорамолчилик тармоғини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари», 08.00.04–Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Iqt200.

Илмий раҳбар: Хушматов Норқул Садуллаевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ва Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.I.10.03.

Расмий оппонентлар: Қодиров Абдурашид Маджидович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор;Дусмуратов Ганибай Давлетбаевичиқтисодиёт фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот номи:  Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

22 iyun 2018

Файзуллаев Нурулла Бахромовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришда ностандарт бандлик имкониятларидан самарали фойдаланиш», 08.00.15–Тадбиркорлик ва кичик бизнес иқтисодиёти (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Iqt240.

Илмий раҳбар: Салаев Санъатбек Комилович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Урганч давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси ва Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.15.01.

Расмий оппонентлар: Ғуломов Саидахрор Саидаҳмедович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, академик; Маҳкамова Мамлакат Абдуқодировна, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...