OAK sayti » Материалы за 19.06.2018
 
19 iyun 2018

Шодиева Нилуфар Бахтиёровнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Пирацетам ва циннаризин асосида ноотроп дори препаратларини такомиллаштириш ва ишлаб чиқишнинг фармакотехнологик хусусиятлари», 15.00.01–Дори технологияси (фармацевтика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Far13.

Илмий раҳбар: Юнусова Холида Маннановна, фармацевтика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент фармацевтика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент фармацевтика институти, DSc.27.06.2017.Far.32.01.

Расмий оппонентлар: Тўхтаев Ҳаким Рахманович, фармацевтика фанлари доктори; Халимов Абдураҳим Халимович, фармацевтика фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

19 iyun 2018

Сидаметова Зайнаб Энверовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Флегмен» янги тинчлантирувчи йиғмасини стандартлаш», 15.00.02–Фармацевтик кимё ва фармакогнозия (фармацевтика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Far18.

Илмий раҳбар: Олимов Немат Каюмович, фармацевтика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент фармацевтика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент фармацевтика институти, DSc.27.06.2017.Far.32.01.

Расмий оппонентлар: Урманова Флюра Фаридовна, фармацевтика фанлари доктори, профессор; Бобаев Исомиддин Давронович, кимё фанлари доктори, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: «Дори воситалари тиббий буюмлар ва тиббий техника экспертизаси ва стандартизацияси давлат маркази» ДУК.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

19 iyun 2018

Ибрагимов Зафар Зокиржоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистонда остеопороз касаллигида суяк тўқимаси метаболизмини бошқарувчи баъзи генларнинг полиморфизм хусусиятлари», 03.00.01–Биокимё; 03.00.03–Молекуляр биология. Молекуляр генетика. Молекуляр биотехнология (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/B62.

Илмий раҳбарлар: Мухамедов Рустам Султанович, биология фанлари доктори, профессор; Бобоев Кодиржон Тухтабоевич, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Биоорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети, Ўсимлик моддалари кимёси институти, DSc.27.06.2017.К/В/Т.37.01.

Расмий оппонентлар: Азимова Шахноз Садыковна, биология фанлари доктори, профессор;

Алимходжаева Парахат Рустамовна, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Республика ихтисослаштирилган эндокринология илмий-амалий тиббиёт маркази.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...