OAK sayti » Материалы за May 2018 года
 
01 may 2018

Отамурадов Фурқат Абдукаримовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қиз болаларда аноректал туғма нуқсонлар асосий клиник турлари ташхисоти ва даволаш», 14.00.35–Болалар хирургияси (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Tib140.

Илмий раҳбар: Эргашев Насриддин Шамсиддинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01

Расмий оппонентлар: Шамсиев Азамат Мухиддинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Бекназаров Жуманазар Бекназарович, тиббиёт фанлари доктори, профессор

Етакчи ташкилот: Россия Федерацияси Соғлиқни сақлаш вазирлиги «Н.И. Пирогов номидаги миллий тиббиёт-хирургия маркази» федерал давлат бюджет муассасаси.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

01 may 2018

Насиров Фурқат Рауфовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Нефролитиазнинг эндоскопик жарроҳлик услубларини такомиллаштириш», 14.00.31–Урология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Tib145.

Илмий маслаҳатчи: Мухтаров Шухрат Турсунович, тиббиёт фанлари доктори, профессор

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

Расмий оппонентлар: Камалов Армаис Альбертович, тиббиёт фанлари доктори, профессор, академик (Россия Федерацияси); Шадманов Алишер Каюмович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Гайбуллаев Асилбек Асадович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Н.А.Лопаткин номидаги Урология ва интервенцион радиология илмий-текшириш институти (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

01 may 2018

Абдуризаев Абдумалик Абдугаффаровичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Аёлларда сийдик тута олмаслик (тарқалиши, хавф омиллари, диагностикаси ва даволаш)», 14.00.31–Урология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Tib169.

Илмий маслаҳатчи: Гайбуллаев Асилбек Асадович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

Расмий оппонентлар: Касьян Геворг Рудикович, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси); Акилов Фарход Атауллаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ахмедов Рустам Насирович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Украина Тиббиёт фанлари академияси Урология илмий-текшириш институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

01 may 2018

Эргашев Рустам Рахимовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Суғориш тизимлари насос станцияларининг гидромеханик жиҳозлари ишончлилигини таъминлаш», 05.09.06–Гидротехника ва мелиорация қурилиши (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Т65.

Илмий раҳбар: Гловацкий Олег Яковлевич, техника  фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, DSc.27.06.2017.T.10.02.

Расмий оппонентлар: Базаров Дилшод Раимович, техника фанлари доктори, профессор; Камалов Толяган Сирожиддинович, техника фанлари доктори, профессор; Шокиров Анвар Адилович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

01 may 2018

Алламов Ойбек Турабаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Графлар назарияси асосида маршрутларни танлаш масаласини eчиш усул ва алгоритмлари», 05.01.04–Ҳисоблаш машиналари, мажмуалари ва компьютер тармоқларининг математик ва дастурий таъминоти (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/T48.

Илмий раҳбар: Нишанов Ахрам Хасанович, техника фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, DSc.27.06.2017.Т.07.01.

Расмий оппонентлар: Рахматуллаев Марат Алимович, техника фанлари доктори, профессор; Сувонов Олим Омонович, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

01 may 2018

Хўжаев Жамол Исматуллаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Пахта маҳсулотларини сақлаш ва ғовак жисмларни қуритишда иссиқлик алмашинуви жараёнларининг математик моделлари», 05.01.07–Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/T61.

Илмий раҳбар: Равшанов Нормахмад, техника фанлари доктори, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги Ахборот-коммуникация технологиялари илмий-инновацион маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, DSc.27.06.2017.Т.07.01.

Расмий оппонентлар: Қобулов Анвар Василович, техника фанлари доктори, профессор; Маматов Алишер Зулунович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

01 may 2018

Қодиров Дилшод Ботировичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Паст босимли сув оқимлари учун энергия самарадор микрогидроэлектрстанция», 05.05.01–Энергетика тизимлари ва мажмуалари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/T86.

Илмий раҳбар: Захидов Ромэн Абдуллаевич, техника фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: «Илмий-техника маркази» МЧЖ.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва «Илмий-техника маркази» МЧЖ, DSc.27.06.2017.Т.03.03.

Расмий оппонентлар: Хохлов Владимир Александрович, техника фанлари доктори, профессор; Низамов Одилжон Хайдарович, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

01 may 2018

Турдалиев Вохиджон Махсудовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тупроққа ишлов берадиган ва сабзавот экинларини экадиган комбинациялашган машинани ишлаб чиқишнинг илмий-техник ечимлари», 05.07.01–Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Т59.

Илмий маслаҳатчи: Джураев Анвар Джураевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институтути. DSс.27.06.2017.Т.10.01.

Расмий оппонентлар: Ризаев Анвар Абдуллаевич, техника фанлари доктори, профессор; Абдазимов Анвар Даниярович, техника фанлари доктори, доцент; Муродов Нусрат Муртазович, техника фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Андижон қишлоқ хўжалик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

01 may 2018

Рустамова Мастура Самадовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимоясиҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ярим фазода Мартинелли-Бохнер интеграли ҳақида», 01.01.01–Математик анализ (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.4.PhD/FM151.

Илмий раҳбар: Худойберганов Гулмирза, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, PhD.27.06.2017.FM.02.01.

Расмий оппонентлар: Имомқулов Севдиёр Акромович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Пренов Барлиқбай Барақбаевич, физика-математика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Урганч давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<