OAK sayti » Материалы за 14.05.2018
 
14 may 2018

Дониёров Бектош Баҳодировичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тўқувчиликка юқори самарали иплар тайёрлаш технологияси кўрсаткичларини ишлаб чиқиш», 05.06.02–Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Т549.

Илмий раҳбар: Алимбоев Эркин Шарипович, техника фанлари номзоди, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, DSc.27.06.2017.Т.08.01.

Расмий оппонентлар: Холиков Қурбонали Мадаминович, техника фанлари доктори; Матисмаилов Сайфулла Лолашбоевич, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон табиий толалар илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

14 may 2018

Мўминов Мансурбек Рахимовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Асосий ишчи органларни динамик мустахкамлаш асносида юза қатлами сифатини таъминлаб аррали жинларни ишлаш қобилиятини ошириш», 05.06.02–Технологик машиналар. Роботлар, мехатроника ва робототехника тизимлари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Т77.

Илмий раҳбар: Шин Илларион Георгиевич, техника фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, DSc.27.06.2017.Т.08.01.

Расмий оппонентлар: Бахадиров Ғайрат Атаханович, техника фанлари доктори, профессор; Росулов Рўзимурод Хасанович, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

14 may 2018

Мухтаров Жўрабек Рейимбергановичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Йигирилган пахта ипи сифатига толалар ҳолатининг таъсирини аниқлаш усулини такомиллаштириш», 05.06.01–Тўқимачилик ва енгил саноат ишлаб чиқаришлари материалшунослиги (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Т547.

Илмий раҳбар: Кулметов Мирполат, техника фанлари номзоди, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, DSc.27.06.2017.Т.08.01.

Расмий оппонентлар: Ахмедходжаев Хамид Турсунович, техника фанлари доктори, профессори; Ахмедов Акмал Ахмедович, техника фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: “Ўзстандарт” агенлиги Ўзбекистон “Сифат” пахта маҳсулотларини сертификатлаштириш маркази.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

14 may 2018

Рахматуллинов Фаррух Фаридовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Пахта толасини пишиб етилганлиги бўйича ажратиш асосида йигирилган ип сифатини яхшилаш», 05.06.02–Tўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/T283.

Илмий раҳбар: Жуманиязов Қадам Жуманиязович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, DSc.27.06.2017.Т.08.01.

Расмий оппонентлар: Ахмедходжаев Хамид Турсунович, техника фанлари доктори, профессор; Лугачев Анатолий Евгеньевич, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: “Ўзстандарт” агенлиги Ўзбекистон “Сифат” пахта маҳсулотларини сертификатлаштириш маркази.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...