OAK sayti » Материалы за 12.05.2018
 
12 may 2018

Сарманов Шерзод Шермахматовичнинг диссертация ҳимоясисиз селекция ютуғи (ихтиро патенти) асосида фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистоннинг жанубий минтақалари шароитида арпа селекцияси учун маҳсулдор ва тезпишар бошланғич манбалар яратиш», 06.01.05–Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Qx132.

Илмий-тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Дон дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти Қашқадарё филиали

Илмий раҳбар: Ходжақулов Турақул, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг ихтирога патенти олинган: кузги арпанинг «Воҳа» нави (NАР 00195).

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг 2018 йил 06 апрелдаги 02-11/827-сон хулосаси...

12 may 2018

Абдуазимов Акбар Мухторовичнинг диссертация ҳимоясисиз селекция ютуғи (ихтиро патенти) асосида фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Баҳорги буғдойнинг эртапишарлилик ҳамда иссиқликка чидамлилик хусусиятлари асосида бошланғич манба яратиш», 06.01.05–Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Qx16.

Илмий-тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Дон дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти Қашқадарё филиали

Илмий раҳбар: Аманов Амир, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг ихтирога патенти олинган: юмшоқ буғдойнинг «Жануб гавҳари» нави (NАР 00180).

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг 2018 йил 6 апрелдаги 02-11/828-сон хулосаси...

 

12 may 2018

Джумаев Шукур Бабақуловичнинг диссертация ҳимоясисиз селекция ютуғи (ихтиро патенти) асосида фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қашқадарё вилиояти тупроқ-иқлим шароитига мос ғўзанинг ингичка ва ўрта толали навларини яратиш ва жорий этиш», 06.01.05–Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.4.PhD/Qx227.

Илмий-тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти Қашқадарё илмий-тажриба станцияси.

Илмий раҳбар: Раҳматов Имом Мамадиёрович, қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг ихтирога патенти олинган: ингичка толали «Қашқадарё-5» ғўза нави (NAP 00064) ва ўрта толали «ЎзПИТИ-2601» ғўза нави (NАР 00151).

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг 2017 йил 20 октябрдаги 02-11/2783 ва 02-11/2784-сон хулосалари...