OAK sayti » Материалы за 10.05.2018
 
10 may 2018

Абдуллаева Хилола Равшановнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тошкент вилояти шароитида қулупнайнинг маҳаллий ва интродукция қилинган навларининг хўжалик-биологик хусусиятлари ҳамда айрим агротехник тадбирларини ишлаб чиқиш», 06.01.07–Мевачилик ва узумчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Qx67.

Илмий раҳбар: Байметов Карим Исаевич, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Академик Махмуд Мирзаев номидаги Боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети ва Андижон қишлоқ хўжалиги институти, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

Расмий оппонентлар: Кайимов Абдухалил Кайимович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Арзуманов Аркадий Шагенович, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

10 may 2018

Отамирзаев Нодирбек Ғофуржоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Шолининг асосий зараркунандаларига қарши кураш усулларини такомиллаштириш», 06.01.09–Ўсимликларни химоя қилиш (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Qx53.

Илмий раҳбар: Махмудхўжаев Нажмиддин Мавлянхўжаевич, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Дон дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти Тошкент шоли, дон ва дуккакли экинлар илмий-тажриба станцияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети ва Андижон қишлоқ хўжалиги институти, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

Расмий оппонентлар: Хўжаев Шомил Турсунович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Нурмухамедов Дилмурод Набиевич, биология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

10 may 2018

Юсупбаев Рустем Базарбаевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳакида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Жарроҳлик усули билан туғдирилган аёлларда оналик ўлимини камайтириш йўллари», 14.00.01–Акушерлик ва гинекология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган ракам:  В2017.2.DSc/Tib148.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган акушерлик ва гинекология илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, DSc.27.06.2017.Tib.29.01.

Расмий оппонентлар:Аюпова Фарида Мирзаевна тиббиёт фанлари доктори, профессор; Каттаходжаева Махмуда Хамдановна, тиббиёт фанлари доктори, профессор;  Негматжанов Боходур Балтаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Днепропетровск тиббиёт академияси (Украина).

Диссертация йўналиши: амалий ахамиятга молик...

10 may 2018

Амонов Аминжон Шавкатовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даражаси бериладиган фан тармоғи номи): «Болаларда сенсоневрал эшитув заифлигини хирургик даволашга комплекс ёндашув», 14.00.04–Оториноларингология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Tib162.

Илмий раҳбар: Кузовков Владислав Евгеньевич, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган педиатрия

илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат стоматология институти, DSc.28.12.2017.Tib.59.01.

Расмий оппонентлар: Еугениюс Лесинскас, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Литва); Бакиева Шахло Ҳамидуллаевна, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи  ташкилот: Вена тиббиёт университети (Австрия).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

10 may 2018

Салихова Камола Шавкатовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Эрта неонатал даврда критик ҳолатни ўтказган болалар соғлиғини баҳолаш, башоратлаш ва реабилитация қилишнинг комплекс тизими», 14.00.09–Педиатрия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/Tib54.

Илмий маслаҳатчи: Ахмедова Дилором Ильхамовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган педиатрия илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, DSc.27.06.2017.Tib.29.01.

Расмий оппонентлар: Шамсиев Фазлиддин Сайфиевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Дилмуратова Клара Равшановна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ходжиметов Абдугафур Ахатович, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Академик И.П.Павлов номидаги Биринчи Санкт-Петербург давлат тиббиёт университети (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...