OAK sayti » Материалы за 07.05.2018
 
07 may 2018

Мирахмедова Хилола Тухтасиновнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Псориатик артритнинг патогенези, ташхис масалалари ва комплекс терапиясини ишлаб чиқиш», 14.00.05–Ички касалликлар ва 14.00.11–Дерматология ва венерология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Tib150.

Илмий маслаҳатчилар: Рустамова Мамлакат Тулябаевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Рахматов Акрам Баратович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Тib.30.02.

Расмий оппонентлар:Бадокин Владимир Васильевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси); Набиев Талъат Абдувахабович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Таиров Эркин Санатович, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

07 may 2018

Халимбетов Гуломжан Султанбаевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Болаларда асаб тизимининг перинатал зарарланиши асоратлари, клиник-биокимёвий параллеллар», 14.00.13–Неврология ва 14.00.25–Клиник-лаборатор ва функционал диагностика (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Tib86.

Илмий маслаҳатчилар: Шамансуров Шоанвар Шамуратович, тиббиёт фанлари доктори, профессор, Арипов Абдумалик Нигматович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, DSc.27.06.2017.Tib.31.01.

Расмий оппонентлар: Ройтман Александр Польевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси); Рахимбаева Гульнора Саттаровна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Садикова Гулчехра Кабуловна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Академик И.П.Павлов номидаги биринчи Санкт-Петербург давлат тиббиёт университети (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

07 may 2018

Отақўзиев Аҳмадилло Зокировичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қайталанган жигар эхинококкозида жарроҳлик тактикаси», 14.00.27–Хирургия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.4.PhD/Tib440.

Илмий раҳбар: Нишонов Фозил Нишонович, тиббиёт фанлари доктори, профессор

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

Расмий оппонентлар: Акбаров Миршавкат Миролимович, тиббиёт фанлари доктори; Ибадов Равшан Алиевич, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: А.В.Вишневский номидаги хирургия институти федерал давлат бюджет муассасаси (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

07 may 2018

Агзамходжаев Саиданвар Талатовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Эрта ёшдаги болаларда туғма гидронефрозни хирургик коррекциялаш усули танловига дифференциацияланган ёндашув», 14.00.35–Болалар хирургияси (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.DSc/Tib380.

Илмий раҳбар: Бекназаров Жуманазар Бекназарович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

Расмий оппонентлар: Баиров Владимир Гиреевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси); Акилов Хабибулла Атауллаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Россия Федерацияси Соғлиқни сақлаш вазирлиги «Болалар саломатлиги миллий текширув тиббиёт маркази» федерал давлат автоном муассасаси.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

07 may 2018

Матлубов Мансур Муратовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Семиз аёлларда туғруқни ҳал этишда оптимал анестезиологик ёндашувни клиник-функционал асослаш», 14.00.37–Анестезиология ва реаниматология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Tib135.

Илмий маслаҳатчи: Семенихин Арсений Арсеньевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган акушерлик ва гинекология илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази, DSc 28.02.2018.Tib.63.01.

Расмий оппонентлар: Аваков Вячеслав Ервандович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Атаханов Шухрат Эргашевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Курбанов Джахонгир Джамалович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Днепропетровск давлат тиббиёт академияси (Украина).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...