OAK sayti » Материалы за 05.05.2018
 
05 may 2018

Муҳаммадсидиқов Муҳаммадолим Муҳаммадрозиқ ўғлининг cиёсий фанлар доктори (DSс) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Африка араб давлатларида диннинг сиёсийлашуви ва унинг сиёсий жараёнларга таъсири», 23.00.02–Сиёсий институтлар, жараёнлар ва технологиялар (сиёсий фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.4.DSc/Siyos1.

Илмий маслаҳатчи: Пахрутдинов Шукритдин Илёсович, сиёсий фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc29.08.2017.S.01.08.

Расмий оппонентлар: сиёсий фанлар доктори, профессор Мунавваров Зоҳидилла Иномходжаевич; Жўраев Нарзулла Қосимович сиёсий фанлари доктори, профессор;  Равшанов Фазлиддин Равшанович, сиёсий фанлар доктори.

Етакчи ташкилот: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...