OAK sayti » Материалы за 02.05.2018
 
02 may 2018

Умарханова Дилдора Шарипхановнанинг фан доктори (DSс) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Жиноят ишлари бўйича халқаро ҳамкорлик механизмини такомиллаштириш», 12.00.10−Халқаро ҳуқуқ (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Yu50.

Илмий маслаҳатчи: Хамедов Иса Ахлиманович, юридик фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети, DSc.27.06.2017.Tar/Yu/I/S/24.01.

Расмий оппонентлар: Рашидов Комил Каюмович, юридик фанлар доктори, профессор; Исмаилов Бахадыр Исмоилович, юридик фанлар доктори, профессор; Миразов Даврон Мирагзамович, юридик фанлар доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг Олий ўқув курслари.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

02 may 2018

Давлетов Икрам Рахимбергановичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Аграр соҳада интелектуал мулк объектларининг бухгалтерия ҳисоби ва аудитини такомиллаштириш”, 08.00.08–Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2PhD/Iqt219.

Илмий раҳбар: Дусмуратов Раджапбай Давлатбаевич, иқтисодиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.

ИК фаолият юритаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент молия институти, DSc.27.06.2017.I.17.01.

Расмий оппонентлар: Каримов Акром Аббасович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Маматов Зайниддин Тулабаевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

02 may 2018

Вохидова Меҳри Хасановнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Ўзбекистонда тадбиркорликнинг ривожланишида халқаро иқтисодий интеграциянинг таъсири (Навоий вилояти мисолида)”, 08.00.09–Жаҳон иқтисодиёти (иқтисодиёт фанлари).

Илмий раҳбар: Умурзоқов Баходир Хамидович, иқтисодиёт фанлар доктори, профессор.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Iqt299.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети, DSc.27.06.2017.Tar/Yu/I./S/24.01

Расмий оппонентлар: Хайдаров Низомиддин Ҳамраевич, иқтисодиёт фанлар доктори, профессор, Исламов Бахтиёр Анворович, иқтисодиёт фанлар доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат иқтисодиёт университети

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

02 may 2018

Кадирова Зулайхо Абдухалимовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Глобаллашув шароитида Ўзбекистоннинг халқаро меҳнат бозорига интеграциялашуви», 08.00.09–Жаҳон иқтисодиёти (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Iqt45.

Илмий раҳбар: Ориқова Дилором Абдурахимовна, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети, DSc.27.06.2017.Tar/Yu/I/S/24.01.

Расмий оппонентлар: Исламов Бахтиёр Анварович, иқтисодиёт  фанлари доктори, профессор; Расулова Дилфуза Валиевна,  иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<