OAK sayti » Материалы за 01.05.2018
 
01 may 2018

Гафурова Севара Алишеровнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Чет давлатлардаги Ўзбекистон Республикаси фуқаролари ҳуқуқларининг консуллик ҳимояси институтининг ривожланиши”, 12.00.10–Халқаро ҳуқуқ (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1PhD/Yu21.

Илмий раҳбар: Хамедов Иса Ахлиманович, юридик фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети. DSc.29.08.2017. Tar/Yu/I/S/24.01.

Расмий оппонентлар: Адилходжаева Сурайё Маҳкамовна, юридик фанлар доктори, профессор; Нугманов Нугман Абдуллаевич, юридик фанлар номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги қошидаги Юристлар малакасини ошириш маркази.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

01 may 2018

Ғафурова Нозимахон Эльдаровнанинг докторлик (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Халқаро нормаларни имплементация қилиш орқали Ўзбекистон Республикасида тиббиёт ҳуқуқини ривожлантириш», 12.00.10−Халқаро ҳуқуқ (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Yu89.

Илмий раҳбари: Мухамеджанов Аманулла Закирович, юридик фанлар доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети, DSc.27.06.2017.Tar/Yu/I/S/24.01.

Расмий оппонентлар: Адилходжаева Сурайё Махкамовна, юридик фанлар доктори, профессор; Нугманов Нугман Абдуллаевич, юридик фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

01 may 2018

Муродов Бахтиёржон Баходировичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Жиноят ишини тугатиш институтини такомиллаштириш», 12.00.09–Жиноят процесси. Криминалистика, тезкор-қидирув ҳуқуқ ва суд экспертизаси (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Yu18.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси,  DSc.27.06.2017.YU.25.01.

Илмий маслаҳатчи: Ражабова Мавжуда Абдуллаевна, юридик фанлар доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Тўлаганова Гулчехра Захитовна, юридик фанлар доктори, профессор; Иноғомжонова Зумратхон Фатхуллаевна, юридик фанлар доктори, профессор; Мирзаев Азиз Алишерович, юридик фанлар доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги қошидаги Юристлар малакасини ошириш маркази.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

01 may 2018

Найимов Отабек Мардоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи):  «Парламентлараро ҳамкорлик халқаро майдонда Ўзбекистон Республикасининг миллий манфаатларини илгари суриш ва амалга ошириш воситаси сифатида», 23.00.04−Халқаро муносабатлар, жаҳон ва минтақа тараққиётининг сиёсий муаммолари (сиёсий фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Siyos48.

Илмий раҳбар: Жўраев Қодир Асадович, сиёсий фанлар доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети, DSc.27.06.2017.Tar/Yu/I/S/24.01.

Расмий оппонентлар: Рахимов Мирзохид Акрамович, тарих фанлари доктори, профессор; Жўраев Нарзулла Қосимович, сиёсий фанлар доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

01 may 2018

Арипова Нигора Бахадирходжаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Маҳаллий доривор ўсимлик хомашёлари асосида янги тинчлантирувчи дори воситаларини ишлаб чиқиш ва стандартлаш», 15.00.02–Фармацевтик кимё ва фармакогнозия (фармацевтика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B.2017.1.PhD/Far4.

Илмий раҳбар: Комилов Хожиасрор Масудович, фармацевтика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент фармацевтика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент фармацевтика институти, DSc.27.06.2017.Far.32.01.

Расмий оппонентлар: Абдуллабекова Вилоятхон Нуриллабековна, фармацевтика фанлари доктори, доцент; Рамазанов Нормурод Шералиевич, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: «Дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техника экспертизаси ва стандартизацияси Давлат маркази» ДУК.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

01 may 2018

Юнусов Боҳодир Исматовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кон-металлургия техноген чиқиндилардаги металларни бойитишнинг оптимал пневмосепарация жараёнини ва қурилмасини яратиш», 02.00.16–Кимё технологияси ва озиқ-овқат ишлаб чиқариш жараёнлари ва аппаратлари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Т389.

Илмий раҳбар: Артиков Аскар Артикович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Мухитдинов Джалол Пахриддинович, техника фанлари доктори, профессор; Дадаходжаев Абдулла Турсунович,техника фанлари доктори, профессор. 

Етакчи ташкилот: Бухоро муҳандислик-технология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

01 may 2018

Турсунова Мадина Улуғбековнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистон Республикаси таълим соҳасида халқаро-ҳуқуқий ҳамкорлигини такомиллаштириш», 12.00.10–Халқаро ҳуқуқ (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Yu101.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети, DSc.27.06.2017.Tar/Yu/I/S/24.01.

Расмий оппонентлар: Исмаилов Бахадыр Исламович, юридик  фанлари доктори; Эргашев Восид Якубович,  юридик фанлар номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

01 may 2018

Саидов Фарход Хамидовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Болаларда сурункали колостазни ташхислаш ва даволаш усулларини оптималлаштириш», 14.00.35–Болалар хирургияси (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Tib142.

Илмий раҳбар: Акилов Хабибулла Атауллаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институтида.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

Расмий оппонентлар: Эргашев Насриддин Шамсиддинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ахмедов Юсуф Махмудович, тиббиёт фанлари доктори, профессор

Етакчи ташкилот: Абу Али ибн Сино номидаги Тожикистон давлат тиббиёт университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

01 may 2018

Отамурадов Фурқат Абдукаримовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қиз болаларда аноректал туғма нуқсонлар асосий клиник турлари ташхисоти ва даволаш», 14.00.35–Болалар хирургияси (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Tib140.

Илмий раҳбар: Эргашев Насриддин Шамсиддинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01

Расмий оппонентлар: Шамсиев Азамат Мухиддинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Бекназаров Жуманазар Бекназарович, тиббиёт фанлари доктори, профессор

Етакчи ташкилот: Россия Федерацияси Соғлиқни сақлаш вазирлиги «Н.И. Пирогов номидаги миллий тиббиёт-хирургия маркази» федерал давлат бюджет муассасаси.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

01 may 2018

Насиров Фурқат Рауфовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Нефролитиазнинг эндоскопик жарроҳлик услубларини такомиллаштириш», 14.00.31–Урология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Tib145.

Илмий маслаҳатчи: Мухтаров Шухрат Турсунович, тиббиёт фанлари доктори, профессор

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

Расмий оппонентлар: Камалов Армаис Альбертович, тиббиёт фанлари доктори, профессор, академик (Россия Федерацияси); Шадманов Алишер Каюмович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Гайбуллаев Асилбек Асадович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Н.А.Лопаткин номидаги Урология ва интервенцион радиология илмий-текшириш институти (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

>> <<