OAK sayti » Материалы за 26.04.2018
 
26 apr 2018

Мурадова Фируза Рашидовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Касб-ҳунар коллежларида “Информатика ва ахборот технологиялари” фанини ўқитишда дидакдик ўйинлардан фойдаланиш методикасини такомиллаштириш”, 13.00.02–Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Ped66.

Илмий раҳбар: Олимов Қахрамон Танзилович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро муҳандислик-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент кимё-технология институти, Тошкент давлат педагогика университети, DSc.28.12.2017.Ped.01.09.

Расмий оппонентлар: Абдуқодиров Абдуқаххор Абдувакильевич, педагогика фанлари доктори, профессор; Мўминов Баҳодир Болтаевич, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент ахборот технологиялари университети.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий аҳамиятга молик...

26 apr 2018

Бабаджонов Салохиддин Собитджоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

медиакомпетентлигини ривожлантириш технологияси («Информатика ва ахборот технологиялари» фанини ўқитиш мисолида)», 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Ped 225.

Илмий маслаҳатчи: Закирова Феруза Маҳмудовна, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети, DSc.27.06. 2017.Ped.26.01.

Расмий оппонентлар: Тайлоқов Норбек Исақулович, педагогика фанлари доктори, профессор; Ибраймов Асқар Есбосынович,педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).

Етакчи ташкилот: Қўқон давлат педагогика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...