OAK sayti » Материалы за 23.04.2018
 
23 apr 2018

Эргашев Пўлат Собировичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Симметрия ҳисси феноменологик таҳлили, диагностикаси ва коррекцияси», 19.00.01–Психология тарихи ва назарияси. Умумий психология. Шахс психологияси (психология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Psi5.

Илмий маслаҳатчи: Сафаев Нуриддин Салихович, психология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.Psi.01.07.

Расмий оппонентлар:Ғозиев Эргаш Ғозиевич, психология фанлари доктори, профессор; Ибодуллаев Зарифбой Ражапович, тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ибрагимов Холбой Ибрагимович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент ислом  университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

23 apr 2018

Мелибаева Рузахон Насировнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Талабалар тафаккурини ривожлантиришнинг психологик механизмлари», 19.00.06–Ёш ва педагогик психология. Ривожланиш психологияси (психология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Psi30.

Илмий раҳбар: Ғозиев Эргаш Ғозиевич, психология фанлари доктори, профессор. Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети DSc.27.06.2017.Psi.01.07.

Расмий оппонентлар: Жабборов Азим Мелиқулович, психология фанлари доктори, профессор; Сирлиев Бахтиёр Нуриддинович, психология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Низомий номидаги Тошкент давлат педагогикауниверситети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

23 apr 2018

Халмурзаева Надира Ташмурзаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Япон иш дискурсида ҳурмат коммуникатив категорияси (прагмалингвистик  аспекти)», 10.00.05–Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Fil206.

Илмий раҳбар: Худайберганова Зилола Нарбаевна, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон миллий университети, DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Дадабаев Ҳамидулла Арипович, филология фанлари доктори, профессор; Ғофурова Хакима Шавкатовна, филология фанлари номзоди

Етакчи ташкилот: Цукуба университети  (Япония), Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

23 apr 2018

Маҳмудов Отабек Валижоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Европада Марказий Осиё олимлари илмий меросини ўрганишда Толедо мактабининг ўрни (XII–XIII асрлар)», 07.00.03 – Жаҳон тарихи (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Tar146.

Илмий раҳбар: Юсупова Дилорам Юнусовна, тарих фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Фарғона давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Фанлар Академияси Шарқшунослик институти, DSc.27.06.2017.Tar.44.01.

Расмий оппонентлар: Аҳмедов Ашраф, тарих фанлари доктори, профессор; Зиёдов Шовосил Юнусович, тарих фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

23 apr 2018

Рахмонов Дилшоджон Алиджоновичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистонда ижтимоий соҳани молиялаштиришнинг методологик асосларини такомиллаштириш», 08.00.07–Молия, пул муомаласи ва кредит (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.DSc/Iqt100.

Илмий маслаҳатчи: Жумаев Нодир Хосиятович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси ва Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.15.01.

Расмий оппонентлар: Ғуломов Саидаҳрор Саидаҳмедович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, академик; Тошматов Шуҳрат Амонович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Пулатов Дилшод Ҳақбердиевич, иқтисодиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент молия институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

23 apr 2018

Кличев Ойбек Абдурасуловичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Россия императори сиёсий агентлиги ва Бухоро амирлиги ўртасидаги ёзишмалар Россия-Бухоро муносабатлари тарихини ўрганиш манбаси», 07.00.08–Тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқот усуллари (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Tar155.

Илмий раҳбар: Тўраев Ҳалим Ҳожиевич, тарих фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Фанлар академияси Шарқшунослик институти, DSc.27.06.2017.Tar.44.01.

Расмий оппонентлар: Кошанов Бакитбай Абдикеримович, тарих фанлари доктори, профессор; Хидирова Наргиза Ўриновна, тарих фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

23 apr 2018

Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси Раёсатининг навбатдаги мажлиси тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси Раёсатининг навбатдаги мажлиси 2018 йилнинг 26 апрель куни бўлиб ўтади. Мажлисда қуйидаги масалалар кўриб чиқилади:

 

1. Аттестация ишларини кўриб чиқиш

2. Илмий даражалар берувчи илмий кенгашлар таркибига

ўзгартириш киритиш ҳақида

3. Бир марталик илмий даражалар берувчи илмий кенгашлар тузиш...

23 apr 2018

Кенжаев Сирожиддин Рашидовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Миокард инфаркти билан оғриган беморларда чап қоринча дисфункциясини комплекс даволашда кверцетиннинг самарадорлиги», 14.00.06–Кардиология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Tib240.

Илмий раҳбар: Аляви Анис Лютфуллаевич,тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси академиги

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакаcини ошириш инcтитути, DSc.27.06.2017.Tib.31.01

Расмий оппонентлар: Шек Александр Борисович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Каюмов Улугбек Каримович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: А.И. Евдокимов номли Москва давлат тиббиёт-стоматология университети (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

23 apr 2018

Расулова Зулфия Дадаевнанинг фан доктори (DSс) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Сурункали юрак етишмовчилигида буйракларнинг функциясини ва нейрогуморал тизимларнинг кўрсаткичларини ҳисобга олган ҳолда диагностика ва фармакотерапияга ёндашувни ишлаб чиқиш», 14.00.06. – Кардиология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Tib48.

Илмий раҳбар: Камилова Умида Кабировна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Pеспублика ихтисослаштирилган терапия ва тиббий реабилитация илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, DSc.27.06.2017.Tib.31.01.

Расмий оппонентлар: Мамедов Мехман Ниязович,тиббиёт фанлари доктори, профессори (Россия Федерацияси); Абдуллаев Тимур Атаназарович,тиббиёт фанлари доктори; Мухамедова Муяссар Гафурджановна,тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: А.И. Евдокимов номидаги Москва давлат тиббиёт-стоматология Университети (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

23 apr 2018

Кашкабаева Чулпаной Тулкуновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўтлоқи-ботқоқ тупроқ шароитида ўртапишар шоли навларини ҳосилдорлигига етиштириш агротехникасининг таъсирини ўрганиш (Тошкент вилояти мисолида)», 06.01.08–Ўсимликшунослик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В 2017.2.PhD/Qx105.

Илмий раҳбар: Саимназаров Юлдаш Бекмирзаевич, биология фанлари доктори, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Дон ва дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти, Тошкент шоли, дон ва дуккакли экинлар илмий-тажриба станцияси

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Qx.42.01.

Расмий оппонентлар: Атабаева Халима Назаровна, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Алиқулов Сафар Менглиқулович, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...