OAK sayti » Материалы за 18.04.2018
 
18 apr 2018

Алиев Сухроб Райимжоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кремний негизидаги структураларда фотоэлектрик энергия ўзгартириш самарадорлигини ошириш», 01.04.10–Яримўтказгичлар физикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/FM100.

Илмий раҳбар: Юсупов Ахмед, физика-математика фанлари доктори, профессор.

 Диссертация бажарилган муассасалар номи: Андижон давлат университети ва Андижон машинасозлик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Андижон давлат университети, PhD.28.02.2018.FM.60.01.

Расмий оппонентлар: Мамадолимов Абдуғофир, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик; Отажонов Салим Мадрахимович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

18 apr 2018

Алиқулов Сафар Менглиқуловичнинг диссертация ҳимоясисиз селекция ютуғи (ихтиро патенти) асосида фан доктори (DSc) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Юмшоқ буғдойнинг жаҳон генофондидан фойдаланган ҳолда иссиққа, қурғоқчиликка ва сариқ занг касалликларига чидамли навларни яратиш», 06.01.05–Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.4.DSc/Qx80.

Илмий-тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Дон ва дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти Қашқадарё филиали.

Илмий маслаҳатчи: Аманов Амир Аманович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг ихтирога патенти олинган: «Бунёдкор» кузги юмшоқ буғдой нави (NАР 00182, 2018 й.); «Хисорак» кузги юмшоқ буғдой нави (NАР 00120, 2013 й.); «Барҳаёт» юмшоқ буғдой нави (NАР 00181, 2018 й.) ва «Фаровон» юмшоқ буғдой нави (NАР 00183, 2018 й).