OAK sayti » Материалы за 13.04.2018
 
13 apr 2018

Абдуллаев Шерзод Рахматовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кўз замбуруғли касалликларининг этиопатогенези, клиникаси, ташхиси ва даволаш», 14.00.08–Офтальмология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Tib40.

Илмий раҳбар: Камилов Халиджан Махамаджанович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат стоматология институти, DSc.28.12.2017.Tib.59.01.

Расмий оппонентлар: Бузруков Ботир Тулкунович, тиббиёт фанлари доктори, доцент;

Набиев Таълат Абдувахабович, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Siloam Eye Hospital (Жанубий Корея).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

13 apr 2018

Саатов Ботир Талъатовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Витилиго патогенезида генетик ва метаболик бузилишлар ва уларни коррекциялаш усулларини ишлаб чиқиш», 14.00.11–Дерматология ва венерология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Tib78.

Илмий маслаҳатчи: Арифов Саидкасим Сайдазимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган дерматовенерология ва косметология илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, DSc.27.06.2017.Tib.29.01.

Расмий оппонентлар: Ваисов Адхамжон Шавкатович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Маннанов Абдушукур Маликович, тиббиёт фанлари доктори профессор; Мухамедов Рустам Султонович, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Андижон тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

13 apr 2018

Юсупов Азамат Фархадовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ёшга боғлиқ макуляр дегенерация касаллигида кўзнинг функционал ҳолатини комплекс баҳолаш ва даволаш тактикасини танлаш», 14.00.08–Офтальмология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.DSc/Tib196.

Илмий маслаҳатчи: Билалов Эркин Назимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат стоматология институти DSc.28.12.2017.Tib.59.01.

Расмий оппонентлар: Столяренко Георгий Евгеньевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия); Юсупов Амин Азизович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Икрамов Азизбек Фозилович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: «HanGil Eye Hospital» клиникаси (Жанубий Корея).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

13 apr 2018

Умрқулова Сожида Хусановнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистон жанубидаги Hyalomma авлоди каналарининг фаунаси ва сўлак бези секретининг токсик хусусиятлари», 03.00.06–Зоология (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B.2017.3.PhD/B113.

Илмий раҳбар: Азимов Джалалиддин Азимович, биология фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Зоология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Зоология институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.29.08.2017.В.52.01.

Расмий оппонентлар: Дадаев Сайдулла, биология фанлари доктори, профессор; Эшова Холиса Саидовна, биология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат педагогика университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...