OAK sayti » Материалы за 12.03.2018
 
12 mart 2018

Орлов Сергей Александровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қуёшли қурилмаларни кузатиш тизимлари параметрларини асослаш ва ишлаб чиқиш», 05.05.06–Қайта тикланадиган энергия турлари асосидаги энергия қурилмалари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Т415.

Илмий раҳбар: Кличев Шавкат Исакович, техника фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Материалшунослик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер технологиялари институти, Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.FM/T.34.01.

Расмий оппонентлар: Искандаров Зафар Самандарович, техника фанлари доктори, профессор; Эргашев Сирожиддин Фаёзович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Қарши давлат университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...