OAK sayti » Материалы за 05.02.2018
 
05 fev 2018

Расулова Азизахон Муйдиновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбек тилининг шарт ва тўсиқсизлик майдони», 10.00.01–Ўзбек тили.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Fil124.

Илмий раҳбар: Искандарова Шарифа Мадалиевна, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Фарғона давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Фарғона давлат университети, PhD.27.06.2017.Fil.05.02.

Расмий оппонентлар: Набиева Дилора Абдуҳамидовна, филология фанлари доктори; Қурбонова Муҳаббат Матякубовна, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Наманган давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 fev 2018

Зокирова Соҳиба Мухторалиевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи):«Тиллар тадқиқида контрастив лингвистика илмий парадигмасининг ўрни», 10.00.11–Тил назарияси. Амалий ва комьютер тилшунослиги.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Fil222.

Илмий раҳбар: Ҳакимов Мухаммад Хўжахонович, филология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Фарғона давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Фарғона давлат университети, PhD.27.06.2017.Fil.05.02.

Расмий оппонентлар: Умархўжаев Мухтор Эшонхўжаевич, филология фанлари доктори, профессор; Бердалиев Абдували, филология фанлари доктори, профессор (Тожикистон).

Етакчи ташкилот номи: Ўзбекистон жаҳон тиллари университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 fev 2018

Дусматов Хикматулло Хаитбоевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Аския матнининг лингвостилистикаси», 10.00.01 – Ўзбек тили.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Fil169.

Илмий раҳбар: Мамажонов Алижон, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Фарғона давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Фарғона давлат университети, PhD.27.06.2017Fil.05.02.

Расмий оппонетлар: Одилов Ёрқинжон Раҳмоналиевич, филология фанлари доктори. Раҳимов Усмонжон Эргашевич, филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот номи: Қўқон давлат педагогика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 fev 2018

Абдурахмонова Раънохон Косимовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Турли тизимдаги тилларда дейктик бирликларнинг текст ҳосил қилиш функциялари», 10.00.11–Тил назарияси. Амалий ва компьютер тилшунослиги.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Fil221.

Илмий раҳбар: Набиева Дилоро Абдулхамидовна, филология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи:Андижон давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Фарғона давлат университети, PhD.27.06.2017Fil.05.02.

Расмий оппонетлар: Усмонова Хуринисо Шараповна, филология фанлари доктори, профессор; Рахимов Хуррам Рахимович, филология фанлари доктори, профессор (Германия).

Етакчи ташкилот номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари   университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 fev 2018

Рустамова Дилрабохон Абдурахимовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Метафорик эвфемизациянинг лингвокультурологик ва социопрагматик аспектлари», 10.00.11–Тил назарияси. Амалий ва комьютер тилшунослиги.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fil109.

Илмий раҳбар: Шаҳабитдинова Шоҳида Хошимовна, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Фарғона давлат университети, PhD.27.06.2017Fil.05.02.

Расмий оппонентлар: Раупова Лайло Рахимовна, филология фанлари доктори; Юсупова Шоира Батировна, филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот номи: Наманган давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 fev 2018

Рустамов Дилшодбек Абдувахидовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Лексемалар миллий-маданий хосланган семемасининг лингвомаданий тадқиқи» 10.00.11 – Тил назарияси. Амалий ва комьютер тилшунослиги.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Fil290.

Илмий раҳбар: Шаҳабитдинова Шоҳида Хошимовна, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Фарғона давлат университети, PhD.27.06.2017Fil.05.02

Расмий оппонентлар: Ҳакимов Мухаммад Хўжахонович, филология фанлари доктори; Саъдуллаева Нилуфар Азимовна, филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот номи: Наманган давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 fev 2018

Маматов Мамаджан Аҳмаджановичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тасаввуф таълимотининг тарихий-фалсафий моҳияти», 09.00.03–Фалсафа тарихи, 07.00.04–Диншунослик.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Fal11.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Фарғона давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент ислом университети, DSc.27.06.2017.Tar/F/Fil.14.01.

Расмий оппонентлар: Нурматова Мукаррам Аҳмедовна, фалсафа фанлари доктори, профессор; Шодиев Рустам, фалсафа фанлари доктори, профессор, Астанақулов Икромиддин, тарих фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот:Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 fev 2018

Меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга киритилган ўзгартишлар тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 ноябрдаги ПФ-5264-сон «Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигини ташкил этиш тўғрисида»ги Фармони ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 30 ноябрдаги ПҚ-3416-сон «Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»ги қарорига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Раёсатининг 2018 йил 26 январдаги 249/6-сонли  қарори билан Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш тўғрисидаги низомнинг 5-иловаси  4-бандидаги “Ўзбекистон Республикаси Фан ва технологиялар агентлиги” деган сўзлар “Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги” сўзлари билан алмаштирилган ва ўрнатилган тартибда Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2018 йил 1 февралда 2893-1-рақам билан рўйхатдан ўтказилган.