OAK sayti » Материалы за 19.12.2017
 
19 dek 2017

Иштаев Жавлон Мавлонбоевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Тезкор – куч спорт турларида спортчиларнинг портловчи ҳаракат қобилияти шаклланишининг методологик асосларини такомиллаштириш”, 13.00.04–Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси ихтисослиги.

Диссертация мавзуси рўйҳатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Ped.84

Илмий-тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институти.

Илмий раҳбар: Гаппаров Захид Гаппарович, педагогика фанлари номзоди, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институти, DSc.27.06.2017.Ped.28.01.

Расмий оппонентлар: Шоумаров Ғайрат Бахромович, психология фанлари доктори, профессор; Керимов Фикрат Азизов, педагогика фанлари доктори профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд Давлат Университети.

Диссертация йўналиши: назарий ҳамда амалий аҳамиятга молик...