OAK sayti » Материалы за 14.12.2017
 
14 dek 2017

Нарзикулова Кумрижон Исломовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кўз юзасининг яллиғланиш касалликларини комплекс даволашни ишлаб чиқиш ва унинг самарадорлигини клиник-экспериментал баҳолаш», 14.00.08–Офтальмология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:В2017.2.DSc/Tib138.

Илмий маслаҳатчи: Бахритдинова Фазилат Арифовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.01.

Расмий оппонентлар: Park Sang Woo, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Юсупов Амин Азизович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Исраилов Ражаббой, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: «OCUSAN» офтальмологик клиникаси, Брасов (Руминия).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

14 dek 2017

Кхера Акшейнинг фалсафа доктори (PhD)диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Пролифератив диабетик ретинопатия ва катарактали беморларни даволашда витреал жарроҳлик усулини такомиллаштириш  (прогностик жиҳатлари)», 14.00.08–Офтальмология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:В2017.2.PhD/Tib157.

Илмий раҳбар: Бахритдинова Фазилат Арифовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.01.

Расмий оппонентлар: Diana Cormos, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Камилов Халиджон Махамаджанович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: «Siloam» офтальмологик клиникаси, Сеул (Жанубий Корея)

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик. ...

14 dek 2017

Мун Татьяна Олеговнанинг фалсафа доктори (Phd) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Янги миллий тиш имплантати конструкциясини яратиш ва қўлланилишини экспериментал асослаш», 14.00.21–Стоматология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2. PhD/Tib218.

Илмий раҳбар: Хабилов Нигмон Лукманович, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат стоматология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.01.

Расмий оппонентлар: Hee-Jin Kim, профессор (Ёнсей университети, Жанубий Корея); Амануллаев Рустам Азимжанович, тиббиёт фанлари доктори, профессор;

Етакчи ташкилот: Уппсала университети (Швеция).

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

14 dek 2017

Алимова Доно Миржамоловнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қайталанувчи афтоз стоматитни озон қўллаган ҳолда даволашнингсамарадорлигини ошириш», 14.00.21–Стоматология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Tib217.

Илмий маслаҳатчи: Камилов Хайдар Пазилович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат стоматология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06. 2017.Tib.30.01.

Расмий оппонентлар: Min Suk Heo, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Жанубий Корея); Боймурадов Шухрат Абдужалилович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Орегона университети (АҚШ).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик. ...

14 dek 2017

Қаҳҳоров Отабек Сиддиқовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Таълим тизимида иқтисодчи кадрларни тайёрлашнинг бошқарув механизмини такомиллаштириш (Бухоро вилояти мисолида)», 08.00.13–Менежмент (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:В2017.2.PhD/Iqt237.

Илмий раҳбарнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Наврўз-Зода Бахтиёр Негматович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.16.01.

Расмий оппонентлар: Ғуломов Саидаҳрор Саидаҳмедович, иқтисодиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси академиги; Нуримбетов Равшан Ибрагимович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбеистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқарув академияси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

14 dek 2017

Бегматова Дилором Баходировнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарувнинг самарадорлигини баҳолаш усулларини такомиллаштириш», 08.00.13– Менежмент (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Iqt59.

Илмий раҳбар: Беркинов Бозорбой Беркинович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.16.01.

Расмий оппонентлар: Бекмуродов Адхам Шарипович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Умаров Суннат Абдуллаевич, иқтисодиёт фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент молия институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик. ...

14 dek 2017

Курбанов Абдулхамид Абдикаюмовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Алишер Навоий “Фарҳод ва Ширин” достони сарлавҳалари бадиияти”, 10.00.02–Ўзбек адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Fi197.

Илмий раҳбар: Ҳомидов Ҳамиджон, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти, DSc.27.06.2017.Fil.46.01.

Расмий оппонентлар: Болтабоев Ҳамидулла Убайдуллаевич, филология фанлари доктори, профессор; Эргашев Қодир Отаджанович, филология фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

14 dek 2017

Холдаров Дилмуроджон Эркинжоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи номи): “Ҳозирги ўзбек қиссаларида бадиий услуб муаммоси (Шойим Бўтаев ва Назар Эшонқул қиссалари мисолида)”, 10.00.02–Ўзбек адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fil39.

Илмий раҳбар: Каримов Баҳодир Нурметович, филология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёт ва фольклори институти, DSc.27.06.2017.Fil.46.01.

Расмий оппонентлар: Умарали Норматов филология фанлари доктори,  профессор; Сатторова Гулноз филология фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

14 dek 2017

Ахмеджанова Зульфия Исмаиловнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «ОИВ/ОИТС инфекциясида иммунитет айрим кўрсаткичлари ҳолати ва аллергик реактивликнинг ўзаро боғлиқлиги», 14.00.36–Аллергология ва иммунология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Tib146.

Илмий маслаҳатчи: Залялиева Марьям Валиахмедовна, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика иммунология илмий маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Республика иммунология илмий маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.50.01.

Расмий оппонентлар: Нуралиев Неккаддам Абдуллаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Юлдашев Кахрамон Холдарович, тиббиёт фанлари доктори, доцент; Гулямов Нариман Гулямович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Кубан давлат тиббиёт университети (Россия).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

14 dek 2017

Расулов Бахтиёр Махмуджоновичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): “Ўзбекистонда коллективлаштириш жараёнидаги сиёсий қатағонлар ва сургун қилинган деҳқонлар аҳволи (1929–1959 йй.)”, 07.00.01–Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари)

Диссертация мавзуси руйхатга олинган рақами: В2017.1.DSc/Tar.20.

Илмий маслаҳатчи: Шамсутдинов Рустамбек Темирович, тарих фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.7.06.2017.Tar.01.04.

Расмий оппонентлар: Агзамходжаев Саидакбар Саидович, тарих фанлари доктори, профессор; Хасанов Бахтиёр Вахапович, тарих фанлари доктори, профессор; Койгелдиев Мамбет Кулжабаевич, тарих фанлари доктори, академик.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

>> <<