OAK sayti » Материалы за 30.10.2017
 
30 okt 2017

Кенжаева Пошша Умидовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри(илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «ХХ аср турк ҳикоячилигининг тараққиёт тамойиллари», 10.00.05–Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Fil35.

Илмий маслаҳатчи: Каримов Наим Фатихович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Жафер Шен,филология фанлари доктори,  профессор (Туркия, Докуз Эйлюль университети); Раҳмонов Насимхон Асқарович, филология фанлари доктори, профессор; Пардаева Зулфия Жўраевна,  филология фанлари доктори,  профессор.

Етакчи ташкилот: Андижон давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

30 okt 2017

Тошхужаева Шоирахон Ғаниевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Эркин Аъзам асарлари лингвопоэтикаси», 10.00.01–Ўзбек тили.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Fil4.

Илмий раҳбар: Ҳакимов Мухаммад Хўжахонович, филология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қўқон давлат педагогика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Фарғона давлат университети, PhD.27.06.2017Fil.05.02.

Расмий оппонентлар: Улуғов Носиржон Муҳаммадалиевич, филология фанлари доктори, профессор; Юлдашев Маъруфжон Муҳаммаджонович, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Андижон давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...