OAK sayti » Материалы за 28.10.2017
 
28 okt 2017

Турганбаев Рузимбай Уразбаевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қорақалпоқ зот типидаги сур рангли қоракўл қўйларининг маҳсулдорлигини такомиллаштириш», 06.02.03–Хусусий зоотехния. Чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш технологияси (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Qx31.

Илмий маслаҳатчи: Юсупов Cуратбек Юнусович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қоракўлчилик ва чўл экологияси илмий-тадиқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти, DSc.27.06.2017.Qx/V.12.02.

Расмий оппонентлар: Қаҳаров Абсаттор Қаҳарович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Досмухамедова Мухайё Хуснитдиновна, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори; Арипов Ўктам Хаджимуратович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ипакчилик илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

28 okt 2017

Маматова Муборак Нурпўлатовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қутуриш касаллигининг эпизоотологияси ва донадор антирабик вакцинани такомиллаштириш», 16.00.01–Ветеринария микробиологияси, вирусологияси, эпизоотологияси, микологияси, микотоксикологияси ва  иммунологияси (ветеринария фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/V8.

Илмий маслаҳатчи: Салимов Хайит Салимович, ветеринария фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти, DSc.27.06.2017.Qx/V.12.02.

Расмий оппонентлар: Хамдамов  Хабибулло Аблокулович, ветеринария фанлари доктори; Вафакулов  Садилло Хакимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ряснянский Игорь Викторович, биология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Эпидемиология, микробиология ва юқумли касалликлар илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...