OAK sayti » Материалы за 12.10.2017
 
12 okt 2017

Хасанов Атабек Абдирашидовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистонда парламент назорати институтини демократлаштириш жараёни», 23.00.02–Сиёсий институтлар, жараёнлар ва технологиялар.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Siyos12.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.29.08.2017.S.01.08.

Илмий раҳбар: Жўраев Нарзулла Қосимович, сиёсий фанлар доктори, профессор.

Расмий оппонентлар:Идиров Улуғбек Юсупович, сиёсий фанлар доктори, доцент; Жўраев Қодир Асатуллаевич, сиёсий фанлар доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

12 okt 2017

Каримов Фарход Эркиновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Яқин Шарқ давлатларидаги этносиёсий жараёнларнинг минтақа хавфсизлигига таъсири», 23.00.02–Сиёсий институтлар, жараёнлар ва технологиялар (сиёсий фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Siyos5.

Илмий раҳбар: Саидолимов Саидхон Талъат ўғли, сиёсий фанлар доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами:  Ўзбекистон Миллий университети, Dsc29.08.2017.S.01.08.

Расмий оппонентлар:Мунавваров Зохидилло Иномхўжаевич, сиёсий фанлар доктори, профессор;Ғафуров Сарвар Мирзарасулович,сиёсий фанлар доктори.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

12 okt 2017

Ниёзов Хаким Бакоевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қишлоқ хўжалик ҳайвонларида оёқларнинг дистал қисми артропатияси», 16.00.02–Ҳайвонлар патологияси, онкологияси ва морфологияси. Ветеринар акушерлиги ва ҳайвонлар репродукцияси биотехникаси (ветеринария фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/V7.

Илмий маслаҳатчи: Дилмуродов Насриддин Бабақулович, ветеринария фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти, DSc.27.06.2017.Qx/V.12.02.

Расмий оппонентлар: Норбоев Қурбон Норбоевич, ветеринария фанлари доктори, профессор; Тешаев Шухрат Жумаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ильясов Азиз Саидмуродович, биология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ветеринария илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

12 okt 2017

Эшбуриев Собир Бахтиёровичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Маҳсулдор сигирларда витамин-минерал алмашинуви бузилишларининг этиологияси ва профилактикаси», 16.00.01–Ҳайвонлар касалликлари диагностикаси, терапияси ва хирургияси (ветеринария фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/V6.

Илмий маслаҳатчи: Норбоев Қурбон Норбоевич, ветеринария фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти, DSc.27.06.2017.Qx/V.12.02.

Расмий оппонентлар: Дилмуродов Насриддин Бобоқулович, ветеринария фанлари доктори; Ильясов Азиз Саидмуродович, биология фанлари доктори; Зиядуллаев Шухрат  Худойбердиевич, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ветеринария илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...