OAK sayti » Материалы за 05.10.2017
 
05 okt 2017

Бекбергенова Зияда Утеповнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қорақалпоқ романларида бадиий нутқ поэтикаси» (1980–2010 йй.), 10.00.03–Қорақалпоқ тили. Қорақалпоқ адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Fil27.

Илмий маслаҳатчи: Жаримбетов Қурбанбай Қудайназарович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Қорақалпоқ давлат универститети, DSc 27.06.2017 Fil.20.01.

Расмий оппонентлар: Қурамбоев Каримбой, филология фанлари доктори, профессор; Мамедов Низами Таги оглы, филология фанлари доктори, профессор; Халлиева Гулноз Искандаровна, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот:  Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 okt 2017

Қарлыбаева Гулмира Ермекбаевнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ажиниёз асарлари тилининг семантик-стилистик хусусиятлари», 10.00.03–Қорақалпоқ тили. Қорақалпоқ адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Fil28.

Илмий маслаҳатчи: Абдиназимов Шамшетдин Нажимович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Қорақалпоқ давлат универститети, DSc 27.06.2017.Fil.20.01.

Расмий оппонентлар: Дўсимов Зарипбай, филология фанлари доктори, профессор; Ибрагимов Юлдаш Маткаримович, филология фанлари доктори; Ескеева Мағрипа Қайнарбаевна, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот:  Алишер Навоий номидаги  Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...