OAK sayti » Материалы за 09.09.2017
 
09 sen 2017

Рахманов Баходир Убайдуллоевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Инсоннинг руҳий-маънавий ўз-ўзини ташкиллаштиришини фалсафий асослаш” (онтологик ва гносеологик таҳлил), 09.00.01–Онтология, гносеология ва мантиқ (фалсафа фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fal1.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.F.09.02.

Илмий раҳбар: Тураев Бахтиёр Омонович, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Абдуллаева Махбуба Нуруллаевна, фалсафа фанлари доктори, профессор; Саломова Ҳакима Юсуповна, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...